logo
logo

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ TÍNH NĂNG MobiPA

Điều khoản Sử dụng (dưới đây gọi chung là “Điều khoản”) là các Chính sách và Quy định được đưa ra bởi MobiFone, Công ty quản lý của tính năng MobiPA (dưới đây gọi chung là “Chúng tôi”), về các yêu cầu ràng buộc đối với tất cả người sử dụng tính năng MobiPA của chúng tôi, bao gồm: thông tin, cộng đồng, giải pháp được cung cấp trên nền tảng website và ứng dụng My MobiFone (dưới đây gọi chung là “Sản phẩm”, “Dịch vụ” hoặc “Trang Web”).

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone). Các thông tin hiển thị trên Website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về tính năng MobiPA, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của MobiPA.

MobiFone có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại website vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải lên website https://trolyao.mobifone.vn/. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng website https://trolyao.mobifone.vn/.

Người sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi (dưới đây gọi chung là “Người dùng”) bao gồm:
 • Những người chỉ xem Trang Web mà không đăng ký một tài khoản chính thức.
 • Những người đăng ký sử dụng tính năng MobiPA và có một tài khoản chính thức Trang Web.
 • Người đại diện cho công ty hoặc được công ty cung cấp tài khoản để sử dụng trên Trang Web.
 • Sử dụng các hoạt động trong phạm vi sử dụng thông tin.
Khi sử dụng bất cứ Sản phẩm hay Dịch vụ nào của Chúng tôi, hoặc khi Đăng ký sử dụng tính năng MobiPA, Người dùng xác nhận đã đọc, hiểu và mặc nhiên đồng ý với tất cả các Điều khoản được đề cập ở đây.

1. Quy định chung sử dụng Trang Web và Dịch Vụ

 • KHÔNG sử dụng ngôn ngữ hoặc có hành vi xúc phạm, lăng mạ, quấy rối, vu khống, đe doạ người khác.
 • KHÔNG đăng tải, sử dụng, chia sẻ những thông tin, tài liệu có nội dung bị cấm, trái đạo đức, gây hại cho người khác, vi phạm bản quyền, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm pháp luật; các nội dung quảng cáo bừa bãi, spam, các liên kết lừa đảo hay gây hại (virus).
 • KHÔNG tải lên, cài đặt, lan truyền các tài liệu được bảo vệ bởi Luật Sở hữu Trí tuệ hoặc các phần mềm có khả năng gây hại cho máy tính.
 • NGHIÊM CẤM hành vi nghiên cứu, chỉnh sửa, thâm nhập mã nguồn Trang Web với động cơ bất chính hoặc cố ý xâm nhập bất hợp pháp.
 • KHÔNG lợi dụng để Spam hoặc có hành vi cố tình phá hoại tài nguyên của Trang Web hay gây rối các thành viên khác.
 • KHÔNG thảo luận các vấn đề liên quan đến thể chế chính trị, Đảng và Nhà nước.
 • Chúng tôi giữ quyền nghiêm cấm truy cập tiếp tục vào Sản phẩm hay Dịch vụ của chúng tôi nếu xét thấy Người dùng vi phạm bất cứ điều khoản nào.
 • Trợ lý cá nhân MobiPA là tính năng giúp tiếp nhận cuộc gọi 24/7. Do đó, khách hàng đăng ký sử dụng đồng nghĩa với việc chấp thuận khi người dùng không thể nghe máy hoặc không nghe máy, mọi cuộc gọi sẽ được chuyển đến Trợ lý cá nhân.

2. Quy định về Liên kết ngoài

Vui lòng KHÔNG đặt liên kết đến Trang Web của Chúng tôi bằng các từ khoá spam, từ khoá có ngôn từ không đúng thuần phong mĩ tục hay có thể tạo ra ấn tượng không hay cho người sử dụng.

Vui lòng KHÔNG đặt liên kết đến Trang Web của Chúng tôi bằng bất kỳ hình ảnh, thông tin, thiết kế hoặc nhận diện nào có dấu hiệu vi phạm bản quyền hoặc thuộc sở hữu thương mại của người khác.

NGHIÊM CẤM việc đặt liên kết ra ngoài đến những trang web phân biệt chủng tộc, có nội dung đồi truỵ, khủng bố, phản động, vi phạm pháp luật, bản quyền hoặc nhân quyền.

3. Tài khoản và Mật khẩu

Bằng việc đăng ký hoặc sử dụng tính năng MobiPA trên Trang Web của Chúng tôi, Người dùng xác nhận đã hiểu và đồng ý rằng Tài khoản và Mật khẩu (gọi chung là “Tài khoản”) thuộc quyền sở hữu của Người dùng và chỉ một mình Người dùng được phép sử dụng.

Người dùng có trách nhiệm phải tự bảo mật tài khoản và mật khẩu, cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Người dùng.

Người dùng đồng ý thông báo ngay cho Chúng tôi qua tổng đài chăm sóc khách hàng của MobiFone 9090 khi phát hiện có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của Người dùng mà không được cho phép. Người dùng cũng đồng ý rằng sẽ ngăn chặn hoặc phối hợp điều tra, ngăn chặn những hành vi xâm nhập trái phép.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề hay thiệt hại nào vì lý do sử dụng trái phép tài khoản của Người dùng, mà nguyên nhân do lỗi bảo mật của bên thứ 3 nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, hay do người làm làm mất thông tin tài khoản của mình.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu Tài khoản, Người dùng đồng ý rằng Chúng tôi sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của Chúng tôi (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

4. Quy định về Nội dung

Tất cả nội dung trên trang web gồm giới thiệu, hướng dẫn, kịch bản tính năng MobiPA,... đều được dành cho Người dùng với mục đích tìm hiểu thông tin, sử dụng tính năng MobiPA. Nhưng Người dùng không được phép sao chép, chỉnh sửa, kinh doanh, bán lại với mục đích thương mại trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hay dưới bất kỳ hành vi nào, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi và người sở hữu.

5. Quy định về Sở hữu Trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web cũng như nội dung kịch bản MobiPA thuộc bản quyền của tính năng MobiPA.

Khi Người dùng được cấp quyền sử dụng giới hạn các nội dung và tính năng trên trang web hay MobiPA, Người dùng hiểu và đồng ý rằng Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của các nội dung được đề cập, do đó được giữ tất cả Bản quyền cũng như Quyền sở hữu Trí tuệ của tất cả những nội dung được đề cập. Người dùng cũng hiểu và đồng ý rằng ngoài Quyền sử dụng Giới hạn, Người dùng KHÔNG SỞ HỮU bất cứ bản quyền, lợi ích, danh nghĩa gì có liên quan đến việc sở hữu nội dung Trang Web và tính năng MobiPA.

Chúng tôi có toàn quyền khoá tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn đối với những Người dùng không tôn trọng hay có hành vi xâm phạm Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ.

Người dùng không được phép sử dụng nhận diện thương hiệu đã đăng ký nhãn hiệu cũng như logo của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

6. Quyền Miễn trừ Trách nhiệm

Người dùng đồng ý rằng Người dùng tự chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro nào trong việc sử dụng các nội dung trên Trang Web và các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng tính năng MobiPA.

Chúng tôi luôn đảm bảo Người dùng có thể truy cập Trang Web và sử dụng tính năng MobiPA không bị gián đoạn, nhưng không có ràng buộc pháp lý nào đối với việc này.

Chúng tôi không cam kết Trang Web hoàn toàn không bị gián đoạn hay không có lỗi kỹ thuật; cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả hay hậu quả từ việc sử dụng thông tin trên Trang Web.

Trong bất cứ trường hợp nào, Chúng tôi và những người chịu trách nhiệm xuất bản, đăng tải, chia sẻ nội dung trên Trang Web sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, vô tình, cố ý, xuất phát từ việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng thông tin trên Trang Web và sử dụng tính năng MobiPA.

Quyền Miễn trừ Trách nhiệm quy định trong Điều khoản này áp dụng cho tất cả mọi thiệt hại hay tổn thất xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng về khả năng hoạt động, lỗi kỹ thuật, gián đoạn đường truyền, lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, virus máy tính, mất cắp, xâm nhập trái phép, các trường hợp tai nạn, thảm hoạ, mất quyền truy cập hoặc kiểm soát, hoặc trong bất kỳ tình huống bất khả kháng nào.

Trong những trường hợp hệ thống bị gián đoạn – vì lý do bảo trì, nâng cấp hay các vấn đề kỹ thuật khác theo kế hoạch, hoặc các vấn đề hệ thống gây gián đoạn ngoài dự kiến – Người dùng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không bị ràng buộc và không chịu trách nhiệm cho các vấn đề sau:
 • Không thể truy cập được Trang Web, các Sản phẩm và Dịch vụ, hoặc các ứng dụng nhúng của bên thứ 3.
 • Chậm trễ, sai lệch, hay thất thoát dữ liệu, thông tin, giao dịch hay bất kỳ nội dung nào xảy ra trong quá trình hệ thống bị gián đoạn.
 • Gián đoạn do các nhà cung cấp, bao gồm không giới hạn các nhà cung cấp mạng internet, hạ tầng máy chủ, điện, các ứng dụng nhúng của bên thứ 3, các đơn vị viễn thông và đường truyền.

Người dùng cũng đồng ý rằng Chúng tôi sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM đối với các hành vi gây tổn thất, thiệt hại, sai trái, phạm pháp của các bên thứ 3, các nhà cung cấp hoặc những người sử dụng khác trên Trang Web. Mọi thiệt hại hay tổn thất (nếu có) sẽ được quy kết trách nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức gây ra.

Người dùng cũng đồng ý rằng phạm vi trách nhiệm và đền bù (nếu có) của Chúng tôi và các đối tác, người sử dụng, nhân viên, cộng tác viên hay bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác có liên quan (dù có hay không có hợp đồng hay thoả thuận), liên quan đến các Sản phẩm và Dịch vụ, Nội dung và tính năng của MobiPA sẽ không vượt quá mức phí mà Người dùng đã trả cho Chúng tôi cho loại Sản phẩm hay Dịch vụ mà Người dùng sử dụng.

7. Quy định về Giá bán

MobiPA là tính năng hoàn toàn miễn phí dành cho Người dùng. Tuy nhiên trong trường hợp Người dùng muốn sử dụng gói nâng cấp (không bắt buộc) sẽ phải chi trả một mức chi phí nhất định.

Tất cả giá bán và chi phí của Sản phẩm và Dịch vụ được hiển thị trên Trang Web đều có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Chúng tôi luôn nỗ lực để hiển thị và cập nhật giá chính xác nhất, trong một vài trường hợp giá có thể được hiển thị không chính xác. Điều này có thể do lỗi của con người, lỗi kỹ thuật hoặc thông tin không chính xác theo thời điểm. Tuy vậy, mức giá mà Người dùng thanh toán sẽ là mức giá hiệu lực cuối cùng.

8. Quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng

Người dùng xác nhận và đồng ý rằng Người dùng có trách nhiệm ghé thăm trang này thường xuyên để kiểm tra và cập nhật những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung của các Điều khoản này. Việc tiếp tục sử dụng tính năng MobiPA, sau khi có những thay đổi trong Điều khoản, cũng đồng nghĩa với việc Người dùng đã đồng ý với những thay đổi đó.

Thoả thuận giữa Người dùng và Chúng tôi trong bản Điều khoản Sử dụng này – bao gồm các quyền, thoả thuận, quy định – là duy nhất và không thể chuyển đổi, bàn giao cho bên thứ 3 hay bất kỳ ai khác. Người dùng là người chịu trách nhiệm duy nhất cho thoả thuận này.

Chúng tôi có toàn quyền khoá tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn đối với những Người dùng không tôn trọng hay có hành vi xâm phạm Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ.

9. Hiệu lực và Vô hiệu

Sự đồng ý thoả thuận các Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ngay khi Người dùng sử dụng bất kỳ tính năng nào trên Trang Web của chúng tôi, hoặc ngay khi Người dùng nhấn nút “Đăng ký”, và theo các Điều khoản được quy định trong văn bản này, thoả thuận sử dụng duy trì hiệu lực vô hạn khi Người dùng còn ghé thăm Trang Web, duy trì tài khoản người sử dụng hay sử dụng tính năng MobiPA của chúng tôi, cho đến khi thoả thuận trở nên vô hiệu.

Chúng tôi có quyền được huỷ bỏ thoả thuận này, tạm khoá hay xoá hoàn toàn tài khoản của Người dùng, cấm truy cập một phần hay toàn bộ Trang Web, ngưng cung cấp tính năng MobiPA, nếu xét thấy Người dùng vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào. Chúng tôi có quyền thực hiện các hành động này ngay sau khi gửi thông báo cho Người dùng, thay thậm chí không cần phải thông báo. Trong trường hợp thoả thuận vô hiệu xảy ra do Người dùng vi phạm, Chúng tôi KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOÀN TIỀN cho bất kỳ tính năng nào bị mất đi do việc tạm khoá hay xoá hoàn toàn tài khoản.

Người dùng có thể huỷ bỏ thoả thuận Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào, bằng việc không truy cập vào Trang Web, hoặc bằng cách xoá tài khoản của Người dùng trên Trang Web của chúng tôi. Người dùng có thể xem các bước hướng dẫn xoá tài khoản trong Chính sách Quyền riêng tư. Chúng tôi không có ràng buộc phải duy trì thông tin tài khoản hay bất cứ thông nào của Người dùng sau khi thoả thuận vô hiệu.

Cơ quan chủ quản:
TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE.
Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giấy ĐKKD: 0100686209 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2010, thay đổi lần thứ 10 ngày 10/03/2021. Sản phẩm của Trung tâm CNTT MobiFone.
@ Copyright 2024 - MobiFone.Contact: 9090 (200đ/phút).